CÁCH XÓA LOGO TRÊN VIDEO BẰNG PROSHOW PRODUCER

Logo hoặc watermark hay được thực hiện nhằm bảo đảm hay đóng góp lốt bạn dạng quyền cho Clip. Tuy nhiên, trường hợp cần sử dụng Clip đó mang lại mục những mục đích nlỗi biểu diễn cá thể tuyệt share cho tới người khác, chắc rằng bạn sẽ hy vọng xóa chúng đi. Tuy nhiên, xem xét rằng bài toán xóa biệu tượng công ty khỏi các đoạn Clip sử dụng cho mục tiêu tmùi hương mại là hành động phạm pháp. Vì nuốm, bạn nên lưu ý đến trước khi xóa logo sản phẩm vào video clip không phải thuộc quyền sơ hữu của người sử dụng nhé!