CÁCH TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Điều kiện, bề ngoài với phương pháp hạch toán thù trích lập dự trữ giảm ngay mặt hàng tồn kho như vậy nào? Kế toán Thiên Ưng xin lí giải giải pháp hạch tân oán dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho theo Thông tư 200 và 133 cụ thể như sau:1.

Bạn đang xem: Cách tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Điều khiếu nại trích lập dự trữ giảm giá sản phẩm tồn kho các bạn xem tại trên đây nhé:Điều kiện trích lập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho2. Nguyên tắc trích lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho:- Tài khoản 229 - Dự chống tổn thất tài sản Theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC với Thông tư 133:- Tài khoản 2294 - Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho: Tài khoản này phản ảnh tình trạng trích lập hoặc trả nhập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho.- Dự chống ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho: Là khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho Lúc có sự suy sút của cực hiếm thuần hoàn toàn có thể tiến hành được so với cái giá cội của sản phẩm tồn kho.- Nguyên tắc kế tân oán dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho:a) Doanh nghiệp trích lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho phải tạo khi bao hàm dẫn chứng tin cẩn về việc suy giảm của giá trị thuần rất có thể thực hiện được so với giá nơi bắt đầu của sản phẩm tồn kho.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Năm Nhuận Code C/C++, Java, C#, Python, Kiểm Tra Năm Nhuận Hay Không Trong Python

Dự chống là khoản dự trù trước để lấy vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần cực hiếm bị sụt giảm thấp hơn quý hiếm sẽ ghi sổ kế toán thù của mặt hàng tồn kho với nhằm mục tiêu bù đắp các khoản thiệt sợ hãi thực tế xẩy ra bởi vì đồ vật tư, thành phầm, hàng hóa tồn kho bị Giảm ngay.b) Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho được ltràn lên thời khắc lập Báo cáo tài chủ yếu.Việc lập dự trữ giảm ngay sản phẩm tồn kho đề nghị được tiến hành theo đúng những qui định của Chuẩn mực kế toán thù Hàng tồn kho” và biện pháp của cơ chế tài chủ yếu hiện tại hành.c) Việc lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đề xuất tính theo từng các loại vật tư, sản phẩm & hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối cùng với dịch vụ cung ứng dsống dang, bài toán lập dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho buộc phải được xem theo từng loại dịch vụ tất cả mức giá riêng lẻ.d) Giá trị thuần hoàn toàn có thể tiến hành được của sản phẩm tồn kho là giá bán dự trù của mặt hàng tồn kho trong kỳ chế tạo, kinh doanh bình thường trừ (-) ngân sách dự tính nhằm xong xuôi sản phẩm và chi phí ước tính quan trọng đến việc cung cấp bọn chúng.đ) khi lập Báo cáo tài chủ yếu, địa thế căn cứ vào số lượng, giá bán cội, quý giá thuần hoàn toàn có thể tiến hành được của từng loại đồ vật tứ, hàng hoá, từng mô hình dịch vụ cung cấp dlàm việc dang, xác định khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho đề xuất lập:- Trường thích hợp khoản dự trữ Giảm ngay sản phẩm tồn kho phải tạo lập ngơi nghỉ cuối kỳ kế toán thù này to hơn khoản dự trữ Giảm ngay hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng với ghi tăng giá vốn hàng bán.- Trường đúng theo khoản dự phòng Giảm ngay sản phẩm tồn kho phải lập sinh sống thời điểm cuối kỳ kế toán thù này bé dại rộng khoản dự trữ giảm ngay sản phẩm tồn kho đang ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ dại hơn được trả nhập ghi giảm dự phòng với ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.3. Cách hạch toán thù dự trữ giảm giá hàng tồn kho

a) Lúc lập Báo cáo tài chính, giả dụ số dự trữ Giảm ngay mặt hàng tồn kho phải khởi tạo kỳ này lớn hơn số vẫn trích lập từ bỏ các kỳ trước, kế tân oán trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 632 - Giá vốn sản phẩm bánCó TK 229 - Dự phòng tổn thất gia tài (2294).b) khi lập Báo cáo tài chính, trường hợp số dự trữ giảm ngay mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ dại rộng số vẫn trích lập tự các kỳ trước, kế tân oán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất gia tài (2294)Có TK 632 - Giá vốn mặt hàng bán.c) Kế tân oán cách xử trí khoản dự trữ Giảm ngay hàng tồn kho đối với đồ gia dụng tứ, sản phẩm & hàng hóa bị hủy vứt vì hết hạn sử dung thực hiện, mất phẩm hóa học, lỗi lỗi, không thể giá trị thực hiện, ghi:Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia tài (số được bù đắp bởi dự phòng)Nợ TK 632 - Giá vốn mặt hàng phân phối (nếu số tổn định thất cao hơn nữa số đang lập dự phòng)Có các TK 152, 153, 155, 156.d) Kế toán cách xử trí khoản dự trữ giảm giá mặt hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp lớn 100% vốn bên nước gửi thành công ty cổ phần: Khoản dự trữ Giảm ngay mặt hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn định thất, nếu như được hạch toán tăng vốn bên nước, ghi:Nợ TK 229 - Dự phòng tổn định thất gia sản (2294)Có TK 411 - Vốn đầu tư chi tiêu của nhà tải.

*