CÁCH TẠO MAIN SUB FORM TRONG ACCESS 2010

Tìm gọi về các Form, chế tác các biểu mẫu khác biệt, phối hợp áp dụng Sub Form để tạo sự liên kết tài liệu phức tạp

Giới thiệu về Form (Biểu mẫu) vào Access

Form là nguyên tố giao diện (hộp thoại, cửa sổ) nhằm cập nhật, sửa đổi, xem thông báo dữ liệu ... Form thường xuyên được cung cấp các nguồn dữ liệu là các bảng (Table), những Query để vận động.quý khách hàng vẫn xem: Cách tạo ra main sub khung trong access 2010

Để tạo ra Form, dìm Create bên trên Ribbon. cũng có thể chọn: Form - nhằm tạo Form với nguồn cung cấp trường đoản cú bảng vẫn lựa chọn Form Design - để tạo ra Form nghỉ ngơi chế độ Design View. Dữ liệu tự động hóa dàng buộc cùng với Form nếu như bao gồm chọn Table tuyệt Query Form Wizard - cung ứng từng bước một nhằm chế tạo Form Blank Form - sinh sản Form trống, chưa xuất hiện nguồn cung cấp tài liệu như thế nào Multiple Items - dạng Form hiện thị được nhiều Record một lúc
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị một record trên một thời điểm. Từ Navigation Panel bnóng chọn Table/Query buộc phải làm cho nguồn cung cấp dữ liệu đến Form. Sau kia chọn menu Create, chọn Form. Form mới tạo thành, hiện thị lên ở dạng Layout View.

Bạn đang xem: Cách tạo main sub form trong access 2010

Có thể lựa chọn cơ chế Design View 1 2, Tại chế độ này dấn đề nghị con chuột vào Quanh Vùng Form lựa chọn Form Properties lộ diện Property Sheet 3 nhằm chỉnh một trong những tùy chỉnh thiết lập cơ bạn dạng như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các title Detail - phần bao gồm chứa văn bản Form footer - phần cuối size

Tại thẻ Format 4

Caption đặt tiêu đề đến Form Width biến hóa chiều rộng Record Selectors quăng quật cam kết hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho biết mối cung cấp dữ liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phnghiền thêm record new hay không Allow Deletions Chon phxay xóa record hay là không Allow Edits Chon phnghiền sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up Nếu lựa chọn Yes chính vậy hiện thị lên sinh hoạt dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal Nếu YES thì chất nhận được chuyển hộp thoại/cửa sổ không giống lúc Form đang msinh hoạt

Khi bnóng lựa chọn những điều khiển và tinh chỉnh (Control - các phần tử vào Form) thì cũng có Property Sheet để triển khai Việc cùng với điều khiển đó. Từ kia hiểu rằng ban bố về nhiều loại control, format hiện thị lên (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...


*

Các Control phát sinh tự động hóa thường xuyên bố trị trong một Layout, nhằm đào thải nó thì lựa chọn những Control, bên trên Ribbon lựa chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong các Controls, gửi con chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard mở ra, chọn hành vi mong thực hiện lúc bấm chuột nút bấm. lấy ví dụ như, hành động là xóa Record : lúc Wizard gợi ý lựa chọn Categories là Record Operations, Action lựa chọn là Delete Record, Tiếp theo nhập tiêu đề nút bnóng ở đoạn Text.

lấy ví dụ msống Form


*

Tạo Form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị các ô lưới để nhập tài liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cung cấp dữ liệu có thể từ các Query xuất xắc những Table. lấy ví dụ chế tác một Query viết tên là CacLop để gia công mối cung cấp dữ liệu nlỗi sau:

Query này đơn giản liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP, tuy nhiên tạo thành Query sau này nhằm rất có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó có thể làm cho Form bé trong một Form phụ vương cùng với dữ liệu lọc liên quan.

Các Query kia, rồi bấm sinh sản Form, chọn mục DataSheet, giữ giàng cùng khắc tên Form là CacLop_Sub

Có thể gửi thanh lịch chính sách Design View, trên phía trên hoàn toàn có thể chỉnh title cột 1, đặt các nằm trong tính đến Control. Kết trái mlàm việc Form gồm dạng 2


*

Thực hành áp dụng Sub Form

Sub Form là 1 trong những Form bé bên trong Form cha, nó tất cả contact dữ liệu với Record vẫn chỉnh sửa sinh sống Form thân phụ. lấy ví dụ như, Form thân phụ biên soạn thảo Record về ngành học tập, thì đồng thời nó hiện thị một Form bé là danh sách các lớp học tập nằm trong ngành học tập kia.

Tạo một Blank Form đánh tên là FormNganhLop, kế tiếp đặt những trực thuộc tính:

Caption: Các ngành và lớp Record Selector: No Record Source: Chọn bảng NGANH Bật hiện thị Form Header, đặt vào đó một Label, nhập vào trong dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp đến format sao để cho dễ nhìn đọc.

Bấm vào nút ít bnóng Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo những trường hiện lên nghỉ ngơi Field List mặt buộc phải vào Form gồm các trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sophái nam.

Xem thêm: Wacc Là Gì? Cách Tính Chi Phí Sử Dụng Vốn C12 Chi Phi Su Dung Von

Trong số đó NGANHID cấu hình thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form những nút ít bnóng Button, thiết lập là các Command Button với Category/Action tùy chỉnh thiết lập theo Wizard có những nút bấm gồm:

Record Navigation > Go khổng lồ Next Record Record Navigation > Go khổng lồ PReview Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save sầu Record Record Operations > Add New Record

Tiến hành quá trình để đưa Form bao gồm sẵn là CacLop_Sub, đang sửa đổi để ở mỗi Record bao gồm hiện lên list các lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào Form chính, lựa chọn nó 1. Sau kia thiết lập liên kết cùng với Form phụ vương bằng ngôi trường contact tại 2, bao gồm Link Master Fields cùng Link Child Fields, sẽ là nhị trường tương tác - NGANHID vào Form chả và NGANHID vào Form nhỏ.


Liên kết Control vào Form

Một Control vào Form có thể đem cực hiếm của chính nó viết trong các truy vấn vấn bằng chủng loại !!

lấy ví dụ như mỗi bước kiến tạo ra Form phức tạp nhằm hiện thị danh sách học viên của lớp được chọn. Có một ComboBox để lựa chọn Khóa, lúc một khóa được lựa chọn thì danh sách những lớp ở trong khóa này được liệt kê vào một List Box, Khi có chọn lớp trong List Box thì hiện lên list phần trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đánh tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox đặt tên là Khoa, thiết lập cấu hình dữ liệu cho nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... nhằm tạo Query dữ liệu đến nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 Default Value: điền quý hiếm khoác định khi mnghỉ ngơi Form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm
Tiếp tục đặt vào trong 1 List Box, viết tên Lop, List Box này là list các lớp nằm trong Khóa chọn, bao gồm các thiết lập nhỏng sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... để xây cất Query dữ liệu mang lại nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP..NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP. ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query bên trên sẽ tsay đắm chiếu tài liệu ở đoạn =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54centimet Hiện nay ví như chạy thứ nhất thì nó vẫn hiện thị đúng danh sách lớp tương ứng cùng với Combo Box Khoa, mặc dù lúc Form sẽ mnghỉ ngơi thì biến đổi Khoa nó đang chưa update theo. Để tự khắc phục:

Bắt sự khiếu nại Lúc Combo Box chuyển đổi dữ liệu, tại trực thuộc tính On Change, click chuột ... nhằm sinc hàm VBA Khi Combo Box đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ cần viết cái code là trải đời Lop hấp thụ lại tài liệu Me!.Requery, nội dung tương đối đầy đủ nhỏng sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub Khi Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện nay thị


Sub Form list học sinh theo lớp

Tạo một Sub Form danh sách học viên dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học viên, khắc tên là HocSinhLop

Tại phần Footer tất cả thêm vào một TextBox đánh tên là sohocsinc, cùng với thuộc tính Control Source là =Count() để cho thấy thêm tổng học viên vào danh sách.

Chuyển thanh lịch chế đố Datasheet View, chỉ hiện lên những cột như hình (những cột khác ẩn đi), trong số đó cột Tên được tùy chỉnh thiết lập thu xếp tăng vọt.


Quay trở về FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - đánh tên HOCSINH, tùy chỉnh ở trong tính để link với LOP

Link Master Fields : Lop Link Child Fields : LOPID

Kết quả chạy vẫn như sau:


Tiếp theo thực hiện tác vụ, nếu như bấm knghiền vào Họ của một học sinh nào kia, thì đang hiện thị hộp thoạt biên soạn thảo chi tiết mang lại học sinh kia.

Chọn mối cung cấp cung cấp là bảng HocSinch, bnóng chế tạo ra Form khắc tên là HocSinhChiTiet nlỗi sau:


Quay quay lại chế độ Design View của HocSinhLop, tại Ho bắt sự kiện On Dbl Cliông chồng, với ngôn từ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mngơi nghỉ Form HocSinhChitet, thanh lọc HOCSINHID = Me!"Me! là quý giá hiện tại bên trên FormHocSinhDS