Cách Sử Dụng Crosstab Query

Crosstab Query là một dạng truy vấn cho phép tổng hợp dữ liệu dưới dạng bảng tính 2 chiều như hình:

Row headingColumn heading
Value

Trongđó:

Row heading là tiêu đề các dòng, có chứa các giá trị của các trường nào đó làm tiêu chí thống kê. Mỗi Crosstab phải có tối thiểu 1 trường làm row heading.

Bạn đang xem: Cách sử dụng crosstab query

Column heading là tiêu đề các cột, có chứa các giá trị của một trường nào đó làm tiêu chí thống kê. Mỗi Crosstab chỉ có duy nhất 01 trường làm column heading.

Xem thêm: Cách Sử Dụng La Kinh Tiếng Việt, La Kinh Tiếng Việt 36 Tầng Ngọc Phúc Đường

Value là vùng dữ liệu tổng hợp (là các con số). Tương ứng với nó là một phép tổng hợp hoặc: đếm, tính tổng, tính trung bình cộng, max, min,..

Các bước thực hiện crosstab query:

Bước 1: Tạo một câu truy vấn mới chế độ Query Design

*

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn từ cửa sổ ShowTable

*

Bước 3: Chuyển từ Select query sang Crosstab query.

*

Bước 4: Thiết lập các thuộc tính Total cũng như Crosstab cho các trường phù hợp

*


Related items


*

Tạo bảng trong Access


Rate this item
*

Các bước tạo form trong access


Rate this item
*

Hướng dẫn trộn thư trong word - Mail Merge


Rate this item
*

ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL


Rate this item
*

Trắc nghiệm chứng chỉ CNTT nâng cao


Rate this item
Nên xem
XEM NHIỀU