Cách nộp tiền thuế điện tử

Nộp thuế năng lượng điện tử Tổng viên Thuế là một kênh dịch vụ cho phép tín đồ nộp thuế lập Giấy nộp chi phí (GNT) vào giá thành Nhà nước trực tiếp trên Cổng công bố điện tử của Cơ thuế quan cùng được Ngân sản phẩm thương mại (NHTM) xác thực hiệu quả thanh toán nộp thuế liền.

Tuy nhiên, các kế toán thù vẫn không nắm rõ giải pháp ĐK cùng nộp Thuế năng lượng điện tử cùng với Tổng viên thuế được triển khai như thế nào? Tại bài viết sau đây, MISA diemayxanh.com lý giải cụ thể công việc nộp Thuế năng lượng điện tử qua mạng nhanh chóng với dễ nắm bắt tuyệt nhất.

*
*
*


Bước 2: Chọn “Doanh Nghiệp”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thực hiện nhập đầy đủ lên tiếng mã số Thuế (MST), Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu, Kết nối chứng tlỗi số và tiến hành “Cập Nhật”.