CÁCH LÀM VĂN BẢN TRÊN EXCEL

Excel cho diemayxanh.com 365 Excel cho diemayxanh.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Việc định dạng văn bản hoặc số có thể làm cho chúng hiển thị rõ ràng hơn, đặc biệt là khi bạn có một trang tính lớn. Thay đổi định dạng mặc định bao gồm những thứ như thay đổi màu phông, kiểu, kích cỡ, căn chỉnh văn bản trong ô hoặc áp dụng hiệu ứng định dạng. Bài viết này cho bạn biết cách áp dụng các định dạng khác nhau và hoàn tác chúng.

Bạn đang xem: Cách làm văn bản trên excel

*

Nếu bạn muốn văn bản hoặc số trong ô xuất hiện đậm, in đậm hoặc gạch dưới đơn hay gạch dưới kép, hãy chọn ô và trên tab Trang đầu, chọn định dạng bạn muốn:

*


WindowsWeb

Thay đổi kiểu, kích cỡ, màu sắc hoặc áp dụng hiệu ứng phông chữ

Bấm Trang đầu và:

Đối với một kiểu phông chữ khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh phông chữ mặc định Calibri và chọn kiểu bạn muốn.

Để tăng hoặc giảm cỡ phông, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh kích cỡ mặc định 11 và chọn một kích cỡ văn bản khác.

Để thay đổi màu phông, hãy bấm Màu Phông và chọn một màu.

Để thêm màu nền, bấm Màu Tô bên cạnh Màu Phông.

Để áp dụng định dạng gạch bỏ, chỉ số trên hoặc chỉ số dưới, hãy bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại, rồi chọn một tùy chọn bên dưới Hiệu ứng.

*
*

Thay đổi căn chỉnh văn bản

Bạn có thể định vị văn bản trong một ô để văn bản được căn giữa, căn trái hoặc phải. Nếu đó là một dòng văn bản dài, bạn có thể áp dụng Ngắt dòng để tất cả văn bản đều hiển thị.

Chọn văn bản bạn muốn căn chỉnh và trên tab Trang đầu, chọn tùy chọn căn chỉnh bạn muốn.

Xóa định dạng

Nếu bạn đổi ý sau khi áp dụng bất kỳ định dạng nào, để hoàn tác, chọn văn bản, rồi trên tab Trang đầu, hãy bấm Xóa >xóa Định dạng.

Xem thêm: Cách Tính Tổng Doanh Thu Là Gì? Cách Tính Doanh Thu? Tổng Doanh Thu Là Gì


Thay đổi kiểu, kích cỡ, màu sắc hoặc áp dụng hiệu ứng phông chữ

Bấm Trang đầu và:

Đối với một kiểu phông chữ khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh phông chữ mặc định Calibri và chọn kiểu bạn muốn.

Để tăng hoặc giảm cỡ phông, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh kích cỡ mặc định 11 và chọn một kích cỡ văn bản khác.

Để thay đổi màu phông, hãy bấm Màu Phông và chọn một màu.

Để thêm màu nền, bấm Màu Tô bên cạnh Màu Phông.

Đối với chữ đậm, chữ in đậm, gạch dưới, gạch dưới kép và gạch chân, hãy chọn tùy chọn thích hợp dưới Phông chữ.

*

Thay đổi căn chỉnh văn bản

Bạn có thể định vị văn bản trong một ô để văn bản được căn giữa, căn trái hoặc phải. Nếu đó là một dòng văn bản dài, bạn có thể áp dụng Ngắt dòng để tất cả văn bản đều hiển thị.

Chọn văn bản bạn muốn căn chỉnh và trên tab Trang đầu, chọn tùy chọn căn chỉnh bạn muốn.

Xóa định dạng

Nếu bạn đổi ý sau khi áp dụng bất kỳ định dạng nào, để hoàn tác, chọn văn bản, rồi trên tab Trang đầu, hãy bấm Xóa >xóa Định dạng.