CÁCH LÀM TRANG BÌA TIỂU LUẬN

Vâng, sau khi soạn xong xuôi không còn một mớ tài liệu, cho lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu hụt thiếu hụt cái nào đó chưa in ??? Thì ra là thiếu hụt cái trang bìa bên ngoài. Bạn nào đã có tác dụng khóa luận, report tuyệt tài liệu gì đó mà không biết làm trang bìa thì phản hồi điểm danh nghịch coi